De Hoeve

Boerderij De Nispenhoeve is van 1891.

De Vlaamse schuur gaat terug tot begin 18e eeuw. Er zijn in een oudheidkundig onderzoek op de houten gebinten en de planken aan de noordzijde zaken terug gevonden die daar op wijzen.

Op de plaats van de boerderij heeft eeuwen een boerderij ook De Nispenhoeve genaamd gestaan, aangevuld met enkele schuren die terug gaan tot 1648. Na de tachtigjarige oorlog werden in deze contreien op hoger gelegen delen rond het door de Spanjaarden achtergelaten Breda enkele grote hoeves gebouwd om de stedelingen van voedsel te voorzien. Andere boerderijen uit die tijd zijn bijvoorbeeld de Grote Hoeve op landgoed Burgst, de panden aan de Blauwe keiweg, de Keihoef in Haagse Beemden, de Pekhoeve en landgoed Ulvenhart in Ulvenhout.
De boerenfamilie die van de adelijke familie Van Nispen de boerderij is gaan pachten (en later heeft gekocht) is via vererving gedurende honderden jaren de eigenaar van De Nispenhoeve gebleven.
In 1972 kocht de familie Van Sas voor 100.000 guldens de hoeve. De laatste echte boer, “Juu” de Jongh kon niet meer boeren door de oprukkende stad en de HSL en snelweg A16. Hij is verhuisd naar Ijsselstein in Limburg, alwaar zijn schoonzoon nog steeds zijn nieuwe boerderij runt.
Na het overlijden van beide ouders Van Sas kochten Wilma en John Heller De Nispenhoeve. Zij hebben gedurende 5 jaar met prive middelen de boerderij en de schuren gerestaureerd. Zij wonen en leven er en willen het monument op een verantwoorde wijze openstellen voor activiteiten en gasten.
De Nispenhoeve is een rijksmonument.
In 2014 en 2015 is een ingrijpende restauratie van de Vlaamse schuur doorgevoerd. Er is met groot respect voor de materialen te werk gegaan. Driekwart van de houten sporen van het rieten dak zijn vervangen. Een nieuwe rieten kap volgde. Ook de gebinten zijn op diverse plaatsen versterkt en vernieuwd, natuurlijk met oude houten balken.

Een ruimte als deze schuur moet gezien en benut worden.
Er is gekozen voor een symbiose van een 3 activiteiten:

  • Tonen wat mensen kunnen maken: de kunst van verbeelding.
  • Luisteren en spreken in een inspirerende omgeving: de kunst van dialoog en coachen.
  • Proeven van wat mensen kunnen maken: culinaire kunst en de kunst van dineren
23331d2d_original

NISPENHOEVE

Aan de rand van het dorp Prinsenbeek staat een echte Brabantse woonboerderij.
Onder hoge, statige bomen lopen kippen vrij rond, zoeken naar zaden en wormen, al het voedsel dat de natuur geeft.
Sierlijke struiken geuren vol kleurige bloemen, die zoekende vlinders en tierige zangvogeltjes wenken.
De schaduwen rondom de boerenwoning overhuiven een bewogen en bewonderd verleden van zwaar zwoegen. Stroken zon herdenken vreugdevolle arbeid tussen rijpend fruit en groeiend moeskruid.
Binnen de herstelde, verstevigde muren strijkt koele lucht met zachte schemer en vage schittering over de vloertegels, die vriendelijk knipogen.
In het gezin heerst kunstvaardige geest en bedrijvigheid, vermengd met velerlei denken, zowel honkvast als rondreizend.

Schrijver: Han Messie, 03-10-2016