Huishoudelijk reglement

 

De Vlaamse schuur gaat terug tot begin 18e eeuw. Er zijn in een oudheidkundig onderzoek op de houten gebinten en de planken aan de noordzijde zaken terug gevonden die daar op wijzen.

Boerderij De Nispenhoeve is van 1891. Op de plaats van de boerderij heeft eeuwen een boerderij ook De Nispenhoeve genaamd gestaan, aangevuld met enkele schuren die terug gaan tot 1648. Na de tachtigjarige oorlog werden in deze contreien op hoger gelegen delen rond het door de Spanjaarden achtergelaten Breda enkele grote hoeves gebouwd om de stedelingen van voedsel te voorzien. Andere boerderijen uit die tijd zijn bijvoorbeeld de Grote Hoeve op landgoed Burgst, de panden aan de Blauwe keiweg, de Keihoef in Haagse Beemden, de Pekhoeve en landgoed Ulvenhart in Ulvenhout.

De boerenfamilie die van de adelijke familie Van Nispen de boerderij is gaan pachten (en later heeft gekocht) is via vererving gedurende honderden jaren de eigenaar van De Nispenhoeve gebleven.

In 1972 kocht de familie Van Sas voor 100.000 guldens de hoeve. De laatste echte boer, “Juu” de Jongh kon niet meer boeren door de oprukkende stad en de HSL en snelweg A16. Hij is verhuisd naar Ijsselstein in Limburg, alwaar zijn schoonzoon nog steeds zijn nieuwe boerderij runt.

Na het overlijden van beide ouders Van Sas kochten Wilma en John Heller De Nispenhoeve. Zij hebben gedurende 5 jaar met prive middelen de boerderij en de schuren gerestaureerd. Zij wonen en leven er en willen het monument op een verantwoorde wijze openstellen voor activiteiten en gasten.

De Nispenhoeve is een rijksmonument.

In 2014 en 2015 is een ingrijpende restauratie van de Vlaamse schuur doorgevoerd. Er is met groot respect voor de materialen te werk gegaan. Driekwart van de houten sporen van het rieten dak zijn vervangen. Een nieuwe rieten kap volgde. Ook de gebinten zijn op diverse plaatsen versterkt en vernieuwd, natuurlijk met oude houten balken.

Een ruimte als deze schuur moet gezien en benut worden.

Er is gekozen voor een symbiose van een 3 activiteiten:

  • Tonen wat mensen kunnen maken: de kunst van verbeelding.
  • Luisteren en spreken in een inspirerende omgeving: de kunst van dialoog en coachen
  • Proeven van wat mensen kunnen maken: culinaire kunst en de kunst van dineren

Een schuur als deze vraagt van alle mensen die er samenkomen respect om het mooie te koesteren, om het te bewaren. Als gast bent u een rentmeester, want samen hebben we het mooie pand alleen maar geleend van de toekomstige generatie.

  1. Roken hoort daar niet bij. Wil je roken loop dan de wei in – er staan asbakken en de bomen houden je droog.
  1. Parkeren op het erf hoort daar ook niet bij. De beperkte ruimte die we aan auto’s geven is voor de eigenaren van De Nispenhoeve.
  1. Genieten van kunst vraagt om een heldere geest. Een glas wijn of bier drinken bij het diner is prima. De Vlaamse schuur is niet voor een bacchanaal gemaakt.
  1. Kunst vraagt om schoonheid. Ruim uw spullen op, laat de keuken achter zoals u hem aantrof.
  1. De kunst is waardevol. Ben voorzichtig en gaat er iets kapot of beschadigt u onverhoopt iets meldt het dan aan de directie.
  1. De omgeving vraagt om sereniteit. De oprukkende stad en het gierende verkeer maken al teveel achtergrond geluid. Ga met geluid respectvol om voor de omgeving en haar buren.
  1. Tot slot, de eigenaren wonen hier. De boerderij en de karkooi zijn prive terrein.

Een reactie plaatsen